Selecteer een pagina

Excellerende teams

Jeff Sutherland (de grondlegger van Scrum) noemt als kenmerken van excellerende teams : een zelf geformuleerde doelgerichtheid die boven het ‘normale’ uitgaat; een zelf-organiserend vermogen en de daarbij behorende bevoegdheden; teamleden die gebruik maken van elkaars aanvullende vaardigheden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is ‘excellentie in teamwork’ slechts in beperkte mate te bereiken door ‘een perfecte mix’ van teamrollen, kleuren of persoonstypen. Ook staat teamleren niet voor het verbeteren van individuele vaardigheden van teamleden. Teamleren beoogt het realiseren van gelijkgerichtheid, het ‘functioneren als geheel’. Dit vraagt leren en denken vanuit een synergetisch perspectief.

Teamleren

  • Ontwikkelen van zelfsturing, gedeeld leiderschap in een Agile omgeving;
  • Werken met Scrum;
  • Versterken van onderling vertrouwen in teams door feedback;
  • Verbeteren van besluitvorming en vergaderen door begeleide retrospectives;
  • Bouwen aan gezamenlijke missie, visie in managementteams door gefaciliteerde dialoog; 
  • Ontwikkelen van ‘common ground’ in teams van professionals door begeleide intervisie; 

Werkwijze

Teamtrajecten zijn maatwerk en hebben een verbinding met de context van de organisatie. Een passend traject voor uw team of een andere interventie in uw organisatie maken we samen.