Selecteer een pagina

Versterk je rol in de Agile omgeving

De professional versterken in zijn of haar rol is het doel van coaching. Per rol kan dit om een andere focus vragen. Waar het bij een Scrum Master kan gaan over beïnvloeden, assertiviteit, organiseren en verbinden, verlegt de aanpak bij een DevelopmentTeam naar vaardigheden in het  samenwerken, zoals feedback geven en ontvangen, onderhandelen, discussiëren en timemanagement. De Agile coach legt zich toe op het coachen en begeleiden van de teams en de verschillende rollen daarbinnen. Daarbij zijn allerlei vormen van weerstandsgedrag denkbaar (“Wat een gedoe, moet dat nou?”), het niet nakomen van afspraken (Ja zeggen, nee doen), gebrek aan initiatief en zelfsturing (Zonder uitnodiging geen bezoek), of moeizame samenwerking en algemene stuurloosheid. Dit zijn de uitdagingen waar de Agile Coach voor uitgerust moet zijn. Ook (Team)Managers moeten regelmatig begeleid worden in het werkelijk toelaten van zelfsturing; loslaten is hierbij de grootste uitdaging: Hoe vertrouwen te tonen en los te laten zonder het onbehaaglijke gevoel van controleverlies? Hoe het team te inspireren en bekrachtigen in hun potentieel tot zelfsturing en waardecreatie?

Coaching

Met onze coach-de-coach aanpak streven we naar groei op alle niveaus: kennis, vaardigheid, motivatie en zelfvertrouwen. We zijn fan van leren door ervaren.
 

Co-creatie

Na een eerste gesprek komen we tot een aanpak waar jij in gelooft en waar je zin in hebt. Daar we het programma in co-creatie met onze klant ontwikkelen zullen ook de te behalen resultaten in nauwe samenwerking worden bepaald.

Resultaten

Het resultaat is in elk geval een set tools en skills die jou helpen in wat wij de onderstroom noemen: de organisatiecultuur en het gedrag van mensen.Het resultaat zal te allen tijde bijdragen aan een verhoogde effectiviteit van en plezier in het (samen)werken in Agile teams en organisaties.