Selecteer een pagina

Go Agile

Hoe veerkrachtig is uw organisatie?

Hoe wendbaar is uw team?

Hoe ambitieus bent u?

Go Agile is een netwerkorganisatie die haar klanten ondersteunt bij het toepassen van Scrum in projecten en het ontwikkelen van een duurzame Agile cultuur.
Onze Go Agile Members zijn gecertficeerd Scrum Master en zijn allen werkzaam als consultant, coach, trainer, projectleider of programma-manager in bedrijfsleven, zorg, onderwijs of overheid.

Basistraining Scrum

Tweedaagse training geeft een stevige basis voor het Agile werken middels de Scrum methodiek.

Coaching in Agile organisaties

Versterk je rol in Agile werken met persoonlijke coaching

Excellerende teams

Agile werken in teams vraagt zelforganisatie, gedeeld leiderschap, en werken met Scrum.

De Agile organisatie

De invoering van Agile werken binnen organisaties is gebaat bij zorgvuldigheid. Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan de overgang naar een stevige basis in een Agile cultuur.

Agile Café

  • Wat is er nodig om Agile te kunnen werken?
  • Hoe verhoog je het lerend vermogen van een Scrumteam?
  • Inspirerende uitwisseling met Agile en Scrum professionals en – projectleiders.

Go Agile organiseert bijeenkomsten in een onconventionele opzet voor eenieder die te maken heeft met Scrum of Agile Werken in organisaties, en alles dat daarbij komt kijken. Per keer kiezen wij een specifiek thema, zoals wij die tegenkomen bij onze klanten.

Het laatste Agile Café was op:

woensdag 21 februari 2018 in Utrecht. Inloop 16:30 uur.

Agile mindset

Agile mindset Veel organisaties gaan met hun tijd mee. Met het nieuwe werken ontstonden kantoorvlekken en thuiswerkplekken en er kan tegenwoordig ook vergaderd worden in de ballenbak. Nu is het al een tijdje het buzzword: Agile. Letterlijk betekent Agile; lenig, wendbaar, behendig. Een groepje Amerikaanse sofware ontwikkelaars voelden zich halverwege de jaren 90 belemmerd in hun creativiteit door trage, rigide en saaie ontwikkelmodellen en...
Lily Dorland

Lily Dorland

Met veel plezier verbind ik mij aan teams en individuen om samen tot resultaten te komen. Zelfinzicht, reflectie en eigenaarschap, zodat ieder dat kan doen waar hij of zij gelukkig van wordt. In ontspannen en veilige sfeer worden concrete stappen genomen naar een wendbare toekomst.

Paul Hilhorst

Paul Hilhorst

Als organisatieadviseur draag ik vanuit een stevige focus op de klant bij aan meer effectieve en efficiënte organisaties. Ik inventariseer wat de omgeving van de organisatie vindt en welke toekomstige ontwikkelingen van invloed zijn. Met empathie en humor coach en begeleid ik zorgvuldige uitvoering van Agile Lean verbeterprojecten.

Ammy Kuiper

Ammy Kuiper

Beter samenwerken met jezelf, met anderen en met je organi-satie. Als politicoloog en theater-regisseur verplaats ik mij in het krachtenveld van mijn klanten om hun rol te verduidelijken en hun wendbaarheid te vergroten. Daar werk ik aan impact en invloed, met speciale aandacht voor nonverbale communicatie.

Anat Reines

Anat Reines

Als Scrum Master/coach begeleid ik agile teams om met plezier en resultaat te werken. Mijn kracht zit in het stellen van de juiste vragen zodat het complexe steeds helder blijft. De juiste interventies zorgen ervoor dat het team continu blijft leren. Naast coaching verzorg ik (in company) scrum trainingen en workshops.

Vincent van Reusel

Vincent van Reusel

Als management consultant (CMC) help ik management-teams en teams van professionals met leren, ontwikkelen en veranderen. Vanuit mijn eerste werkervaring als outdoor-trainer werk ik graag met simulaties of spel in groepen. Klanten beschrijven mijn werkwijze als prikkelend, met humor, enthousiasmerend en inzicht gevend.
Chantelle de Ruijter

Chantelle de Ruijter

Ruim 20 jaar werk ik met professionals in organisaties. Daarbij gaat mijn aandacht naar de mens in de snel veranderende (werk)omgeving . Vanuit mijn achtergrond als theatermaker werk ik graag met storytelling en interactieve werkvormen die heldere communicatie, leiderschap en improvisatievermogen helpen ontwikkelen.
Rini Roerig

Rini Roerig

Mijn passie is het ontwikkelen van mensen in organisaties. Mensen zoals jij, zodat je meer impact hebt, een grotere cirkel van invloed krijgt en effectiever kunt zijn. Dat doe ik als trainer en coach en nu ook voor Agile teams. Om ook nu effectief te kunnen blijven in onze zo snel veranderende wereld.
Ellen Steffens

Ellen Steffens

Goede communicatie begint bij jezelf! Loopt een team niet lekker, worden resultaten niet behaald, dan ga ik aan de slag met trainingen en coaching. Jezelf en elkaar doorhebben en hiermee omgaan is essentieel. Door mensen te stimuleren pakken ze hun leven op met nieuw elan!

Visie & Missie

Visie

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Veranderingen om ons heen vragen om vroegtijdig anticiperen en aanpassen. Het vermogen om onder veranderende omstandigheden snel nieuw en effectief gedrag te ontwikkelen, vereist dat medewerkers en teams in korte tijd leren uit ervaringen en ook ‘leren om te leren’.

Go Agile heeft jouw organisatie in korte tijd klantgericht en wendbaar gemaakt. Klanten hebben dat gemerkt aan je medewerkers. Wat vooral opvalt is de toegenomen klantgerichtheid, motivatie, het werkplezier en vermogen als team samen te werken en te leren. Je medewerkers voelen zich verbonden met je klanten, met elkaar en met de organisatie. Go Agile heeft er aan bijgedragen deze cultuur van samenwerken en leren binnen jouw organisatie te versterken.

 

Missie

Go Agile wil bijdragen aan het wendbaar maken van organisaties in een snel veranderende wereld, waarin anticiperen en aanpassen voor elke organisatie noodzakelijk is. Wij geloven dat medewerkers daardoor met meer bevlogenheid en werkplezier hun bijdrage kunnen leveren. Als netwerkorganisatie van Agile gecertificeerde trainers, adviseurs en coaches, zijn wij gespecialiseerd in het versterken van gedrag, houding en vaardigheden op het gebied van leren in teams, samenwerken en zelfsturing. Wij begeleiden individuen, teams en organisaties in de verandering naar de Agile mindset. In co-creatie met jou worden programma’s ontwikkeld in de vorm van advies, begeleiding, training en coaching.